Els fongs als colzes

Molts pacients que consulten a centres de salut presenten colzes engruixits. Sovint una mica foscos i de vegades vermells i amb descamació.

Per al no professional o especialista en dermatologia, aquest aspecte que presenta el colze, pot recordar una infecció per fongs. Però res més lluny de la realitat. Els colzes secs, foscos o inflamats amb plaques vermelles i descamatives en general, corresponen a diferents tipus de pell seca, i els fongs no viuen còmodes a la pell seca.

Aquesta varietat de pell seca si no hi ha altres manifestacions clíniques, l’anomenem Psoriasi mínima o psoriasi frustre. I és important un bon diagnòstic per aplicar un tractament eficaç.

A Grimalt Dermatologia tenim àmplia experiència en el tractament de diverses formes de psoriasi i hem elaborat una guia bàsica d’estil de vida i alimentació que pot proporcionar eines per gestionar aquesta malaltia de manera més còmoda i eficaç.