Tabac en època de pandèmia

De tots són coneguts els riscos de l’tabac. I els metges ens cansem de repetir diàriament dels perills que comporta fumar.

Però sempre repetim el mateix … ¿el mateix?

I és que les autoritats sanitàries ens han alertat de nous i inesperats riscos derivats de l’tabac en època de pandèmia !!

Molts ens indignem quan el govern mantenia oberts els estancs i punts de venda de tabac i tancava en canvi llibreries i entitats culturals. Hauria estat interessant una reflexió sobre això en el seu moment.

En època de pandèmia, han proliferat les ampolletes d’ús individual portàtil de gels hidro alcohòlics per al rentat sense aigua de les mans. És una mesura molt útil i necessària ja que les mans són una de les vies de contagi de virus.

Encara que cal tenir en compte que el seu ús excessiu pot provocar dermatitis irritativa com ja vam comentar fa unes setmanes al nostre Blog.

Però recentment, s’ha comprovat que alguns d’aquests gels, la quantitat d’alcohol pot ser molt variable, poden encendre si un usuari decideix de fumar-se un cigarret just després de la seva aplicació!

Cal mantenir les solucions hidroalcohòliques allunyades de focus de calor com a superfícies calentes, flames, espurnes o d’elevades temperatures com les d’un cotxe tancat a el sol. Els vapors que emet el gel poden canalitzar una flama i no cal contacte directe.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris va llançar una advertència genèrica encara que clara sobre aquest punt fa uns dies. En una informació disponible a través de aquest enllaç .

Podria ser un bon sistema però una mica perillós d’eliminar els virus de la pell per un procés directe de cremació o de socarrimat !!.

La pell ens protegeix d’innombrables infeccions. Cuidem d’ella.