Noves alternatives per al tractament del mol·lusc contagiós

El mol·lusc contagiós és una malaltia vírica d’afectació cutània amb una enorme prevalença i amb tractament molt controvertit.

Es manifesta per l’aparició d’un tipus de berrugues a la pell i es transmet pel contacte directe o per objectes prèviament contaminats. Aquesta causada per un virus que forma part de la família dels Poxvirus, que té gran resistència i que es troba especialment en llocs temperats i humits. Afecta generalment a nens i persones adultes amb un baix nivell immunològic.

El seu tractament és controvertit perquè alguns metges opten per usar culleretes quirúrgiques per a la seva extirpació. Altres prefereixen usar càustics i alguns fins i tot utilitzen la crioteràpia per al seu tractament.

Però hi ha evidència que tractar els mol·luscs pugui accelerar la seva curació?

¿Com que és un virus podria ser que es curessin sols?

No hi ha respostes precises al voltant d’aquesta qüestió però al Journal of the American Academy of Dermatology ha publicat un estudi en el qual es revisa la utilitat del Ingenol Mutabate en comparació amb Imiquimiod a 19 pacients per al tractament dels mol·luscs contagiosos i es dóna una visió de quina és la millor alternativa.

Prémer sobre aquest enllaç per descarregar el document complet.

2019-10-25T13:59:31+00:00