Més respostes sobre la plaga de paparres en entorns urbans

Marta González, del departament de comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya m’ha fet arribar aquest qüestionari de preguntes sobre la invasió de paparres detectada aquesta primavera sobre la qual vaig parlar en aquest Blog fa uns dies. Pel seu interès, ho reprodueixo amb les meves respostes. La informació i una bona prevenció són útils per prevenir efectes indesitjats.

Han detectat un increment de paparres? Podem parlar de plaga?
La paraula plaga potser pot espantar la població, però sens dubte tenim una primavera amb un nombre més gran del que ha estat habitual.

A què ho atribueix?
No sóc biòleg, però tot sembla indicar que les condicions meteorològiques tan complexes d’aquesta primavera podrien ser al darrere.

Han augmentat els pacients que acudeixen a les consultes amb paparres?
És així.

A quina època de l’any solen aparèixer habitualment? S’han avançat aquest any?
Els insectes en general proliferen al final de la primavera i inici de l’estiu, en aquesta ocasió no només són moltes sinó que a més arriben amb avenç!.

I a les grans ciutats?
Normalment, les paparres viuen còmodes a les zones rurals, però a parcs i jardins de les grans ciutats on de vegades conviuen amb mamífers també s’han pogut detectar.

Fa un temps les paparres estaven sol al camp…. Com ha canviat la situació?
Continuen predominant al camp, però cada vegada les tenim també més a prop dels entorns urbans.

La gent té cada cop més mascotes a casa. Té a veure això amb un increment de la proliferació de paparres?
Podria ser, si bé la major part dels ciutadans compleixen els requisits de prevenció i desparasitació.

Quines conseqüències té per a les persones tenir una paparra enganxada a la pell? Què pot provocar?
En la majoria dels casos res. De vegades una reacció local o infecció de la ferida. I en casos desafortunats, la transmissió d’alguna malaltia severa.

Pot provocar infeccions de gravetat?
La borreliosi és una malaltia complexa transmesa per algunes paparres infectades. La malaltia de Lyme seria la més freqüent de totes.

En cas de tenir una paparra al cos, quina és la millor manera d’extreure-la?
El millor és estirar-la amb una pinça de forma suau perquè no regurgiti el seu material digestiu dins la nostra pell.

És recomanable anar al metge?
Depèn de com sigui d’aprensiu el pacient. De la localització de la paparra i del temps que porti al nostre cos enganxada. En la majoria dels casos no és necessari. Però si després de la picada apareixen altres símptomes, cal referir a la consulta l’antecedent de la picada que pot ajudar molt el metge a descobrir la causa de la nostra malaltia.

Si no s’extreu bé, hi pot haver complicacions?
En general, no és per mala extracció, sinó per altres motius.

Què és la malaltia de Lyme i com afecta la vida de les persones?
És una malaltia complexa amb diferents fases.

Quin tractament té?
Hi ha antibiòtics específics per al seu tractament.

Creieu que s’haurien de prendre mesures de prevenció des de les institucions sanitàries?
Sens dubte, fer un seguiment intensiu de les plagues, especialment a prop de la ciutat oa les zones on les persones surten a passejar (especialment després de la pandèmia) pot ajudar

I les persones poden prendre algun tipus de mesura de prevenció?
Revisar bé la pell i la roba després de cada sortida al camp i eliminar de forma ràpida i sense invents les paparres que puguin trobar a la pell, la roba o les mascotes.