La seguretat dels filtres solars

Durant els últims mesos hem assistit a un grapat d’informacions contradictòries respecte a la seguretat dels filtres solars, cremes, bronzejadores i altres productes dissenyats per evitar el cancer de pell.

Existeix evidència científica demostrada que la radiació ultravioleta (UV) afaboreix el càncer de pell. Per tant, en cap cas, per motius de confusió, hauriem de deixar la pell desprotegida del sol per tal de no provocar eventuals “perills” no demostrats, causats per les cremes de protecció solar.

Però la pregunta correcta sería: Quin és el sistema més segur per protegir-nos del sol?

Sens dubte, utilitzar roba, barrets, gorres, camisetes de mániga llarga, evitar les hores de màxima radiació, utilitzar ombres dels arbres, parasols etz pot oferir una protecció molt segura.

Els teixits utilitzats amb finalitat de protecció solar ténen grans avantatges: la data de caducitat, la no necessitat de reaplicar cada 2 hores, es poden utilitzar a la següent temporada d’estiu, no fan mal a la la barrera del corall, no contaminen, no porten envasos de plástic i no contenen cap producte. químic que potser podria comportar algún risc per a la salut sobretot en dosis altes.

Evidentment, no cal anar amb burca o amb guants a la platja, però protegir amb roba les zones extenses de la pell, especialment per als més petits, es una bona opcio i que es protegeixin amb els filtres la cara i les mans.

En cap cas un eventual risc d’utilitzar les cremes de protecció solar, encara per demostrar, justifica rebre radiació UV que fa anys que sha demostrat el seu risc real.

La opinió de l’Acadèmia Americana de Dermatologia, disponible en aquest enllaç.

A l’estiu, protegiu-vos del sol!

Ramon Grimalt
Grimalt Dermatologia

2019-07-05T07:20:01+00:00