La importància de les bones pràctiques clíniques

La major part de metges que es dediquen a la investigació participen en algun moment de la seva vida en assajos clínics. En el meu cas, això ha passat en diferents ocasions.

Es tracta de procediments complexos, en els quals cal garantir que el personal que realitza l’estudi amb participants humans estiguin format i capacitat. I també que els assajos estiguin ben protocolitzats perquè la persona que hi participa com a investigador principal no tingui cap interès o capacitat per alterar o tergiversar els resultats.

Per això, els investigadors que realitzem aquesta funció som avaluats de forma periòdica a través d’un curs en línia anomenat Bones Pràctiques Clíniques (GCP) d’acord amb els exigents criteris que fixa el National Institute on Drug Abuse (NIDA) que depèn de el Departament de Salut (FDA) dels Estats Units.

El certificat que acompanya aquesta pàgina ens capacita per a la tasca d’Investigador Principal d’un assaig clínic com molts que estudien les alteracions de la pell i el cabell, que es reflecteixen en la nostra pàgina de publicacions científiques i que es durà a terme durant el proper 2021 a les instal·lacions de Grimalt Dermatologia per intentar comprovar l’eficàcia d’un nou fàrmac per a la Alopècia areata.

Més informació: https://gcp.nidatraining.org/