Influeix el Fe a la caiguda de cabell?

Des de sempre s’ha discutit si la manca de ferro pot influir en la caiguda de cabell.

En aquest recent estudi es demostra que els pacients que acudeixen a el metge per caiguda de cabell, presenten números més baixos de ferritina dels habituals.

El que podria apuntar al fet que de fet això és així.

El grup amb els nivells de ferro més alts en sang tenia menys pèrdua de cabell.

Els autors conclouen que els nivells de Fe podrien ser un biomarcador de la salut de cabells.

Jo m’atreveixo a preguntar: si això fos així administrant ferro als nostres pacients tindríem el problema solucionat?

En realitat, la salut del nostre cabell és molt més complexa i en ella influeixen molts mes factors que el ferro.

I un estudi, de fet, no demostra res.

Aquí els deixo la meva reflexió i un enllaç a l’estudi per si volen llegir l’article complet: The Diagnostic Value of Serum Ferritin for Telogen Effluvium: A Cross-sectional Comparative Study