Hiperhidrosi axilar i botox

La hiperhidrosi primària és una malaltia no greu però que suposa grans alteracions socials a les persones que la pateixen.

Es poc freqüent a Amèrica del Nord i molt freqüent a llocs com el centre d’Europa, Brasil, Israel o Àsia on la seva incidència s’ha calculat entre el 1 i el 3% de la població . Les formes plantars generen infeccions locals, bromidrosi i ampolles que deterioren els mitjons i el calçat a més a més de despendre una olor desagradable.

La hiperhidrosi axil·lar origina humectació, taques i deteriorament de la roba així com mala olor. Els tractaments tòpics poden millorar-la, però no aconsegueixen en la majoria dels casos eliminar-la.

Sense dubte, la hiperhidrosi palmar és la més problemàtica des del punt de vista social i la que és motiu de més consultes especialitzades. Les formes greus poden representar un veritable problema en casos de polítics, representants, dependents, relacions públiques, esportistes, arquitectes, dibuixants, dissenyadors, pintors, etc. Alguns pacients es tornen retrets, eviten donar la mà i si la donen la netegen prèviament amb la seva pròpia roba. Les formes palmars s’acompanyen de fredor i pal·lidesa de les mans i eventualment pot aparèixer edema en els dits.

La hiperhidrosi cràniofacial es desenvolupa darrere d’un estrès mínim i l’activitat diària de qui la pateix s’altera de forma significativa tenint la necessitat d’estar constantment eixugant-se la cara. Quan afecta al sexe femení a les pacients les dificulta la utilització de cosmètics.

Amb l’arribada del bon temps la hipderhidrosi empitjora i molts pacients necessiten ajuda del dermatòleg per controlar el seu problema.

L’any 2004 vaig escriure un llibre sobre Hiperhidrosi publicat per Panamericana (vegeu la secció llibres de la web) sobre la experiència acumulada en la unitat per al tractament de la hiperhidrosi que en aquell moment dirigia a l’hospital clínic juntament amb el Dr. Marco Antonio Callejas.

En el proper Congrés Nacional de l’Academia Española de Dermatologia i Venereologia (AEDV) he estat convidat a fer una conferència sobre les possibilitats de tractament de la hiperhidrosi.

La nostra experiència en el tractament de les diferents formes de hiperhidrosi ens permet oferir a cada cas el tipus d’enfoc més adequat: tractament extern, per via oral, semiquirúrgic o fins i tot la simpatectomia.

Dins de les opcions terapèutiques per la hiperhidrosi axil·lar la toxina botulínica (botox, vistabel) es una opció excel·lent per al tractament de la hiperhidrosi amb uns resultats que inicien a les 72h i que poden durar de 6 a 12 mesos.

La majoria dels meus pacients en tenen prou amb una injecció anual (ara a la primavera) per passar la resta de l’any sense suor.

La tècnica no es dolorosa, esta exempta de perill i dona uns resultats repetibles any per any.

La toxina botulínica que s’utilitza pel tractament de problemes estètics a la cara, i que actua sobre la musculatura facial pot resultat molt útil per al tractament del excés de suor.

Per a mes informació visiteu la International Hyperhidrosis society.

Un article recent que relaciona el tractament de la hiperhidrosi axilar i al millora de la qualitat de vida (Hiperhidrosi axilar)

Link al blog El Tintero

Ramon Grimalt
Grimalt Dermatologia

2017-11-09T17:10:11+00:00