Excellence in Pediatrics Virtual Conference 2020

Durant la meva intervenció en l’EIP 2020, Congrés Virtual de Dermatologia Pediàtrica, vaig valorar al costat dels doctors Dirk Van Gysel i Suzanne Pasmans, la utilitat de la dermatoscòpia per al diagnòstic de les malalties més freqüents de la pell i el cabell en els nens.

Aquesta nova tècnica, que en general fan servir només els dermatòlegs, pot resultar molt útil també per a pediatres després d’una breu formació. Mitjançant aquesta xerrada intentem convèncer els pediatres de la utilitat d’aquesta tècnica i dels beneficis que els pot suposar adoptar-la.