Exàmens Online?

Diferents associacions d’estudiants universitaris demanen que els exàmens que s’han de celebrar en les pròximes setmanes siguin online i els puguin fer des de casa per prevenir contagis de la COVID i evitar la situació de risc.

Aquesta ha estat una notícia destacada durant la setmana i arran d’això vaig publicar un fil a Twitter que ha generat debat i un ressò notable destinat a provocar una reflexió, la mateixa a la qual ara els convido des del meu Blog.

La foto que acompanya aquest text és d’un examen de dermatologia celebrat la setmana passada. Com es pot apreciar, tots els estudiants porten mascareta, mantenen la distància de seguretat i no poden parlar. Tampoc ho fa el professor que no imparteix cap classe durant l’examen.

Es manté la distància per motius sanitaris i per evitar la còpia i un temps molt limitat d’examen fan que el risc de contagi en una aula d’examen sigui clarament baix.

I a contra, el risc de copiar en línia és molt alt. Tant els professors com els centres educatius, les universitats a primera fila, estan disposats a fer tots els esforços que siguin necessaris perquè les proves es realitzen amb una absoluta garantia sanitària.

No m’agradaria pensar, i aquesta és la reflexió del cap de setmana, que alguns alumnes busquen amb aquesta demanda el poder realitzar exàmens en grup des de casa, on per descomptat resulta molt més fàcil copiar que fer-ho des d’una aula …

No m’agradaria pensar-ho …