Estudi sobre afectacions de l’Covid-19 a la pell

Durant la pandèmia de coronavirus, els dermatòlegs hem observat molts efectes secundaris que la infecció pot tenir en la pell.

S’han observat molts casos d’erupcions cutànies, fins i tot alguns pacients han presentat pseudo penellons entre altres patologies cutànies relacionades amb la infecció per Covid-19.

En aquest article «SARS-CoV-2-induced Telogen effluvium: a multicentric study» es presenten les conclusions de l’estudi realitzat per un grup d’investigadors de diversos centres mèdics per comprovar com la infecció per Covid podia afectar el cabell.

És un plaer comprovar que JEADV (Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology), la publicació sobre dermatologia més prestigiosa d’Europa, ha acceptat i publicat el nostre estudi. I també és una satisfacció que la solidaritat entre investigadors ens permet treballar de forma eficaç en situacions tan complicades com l’actual.

Estudi disponible a la pàgina de publicacions científiques.