El Plasma Ric en Plaquetes (PRP) no és la pedra filosofal!

Els usos de PRP semblen estar augmentant cada setmana i és una bogeria veure informes de noves indicacions per aquest tractament tan modern i costós.

El PRP és un component de la sang que roman després de l’extracció in vitro de glòbuls vermells i blancs. Conté plaquetes sanguínies i diminutes cèl·lules anucleadas de la sang, que s’encarreguen de formar un trombe per prevenir el sagnat. A més, el PRP conté una sèrie de citocines i factors de creixement, així com diverses molècules petites.

La utilitat de l’PRP s’ha investigat en una varietat d’enfocaments de medicina regenerativa i s’ha demostrat que indueix la diferenciació d’una varietat de tipus de cèl·lules, presumiblement a través de l’acció de les citocines.

Però la majoria dels articles no segueixen la precisió mínima i no es basen en proves, sinó en casos individuals o sensacions de l’investigador.

Aquest últim article sobre la injecció intraovárica de plasma ric en plaquetes en reproducció assistida és la nova idea brillant.

Apel·lo a la comunitat científica per tractar de proporcionar evidències vàlides abans d’expandir els usos addicionals de l’PRP per a tot tipus de problemes. No creiem que el PRP sigui la pedra filosofal i fins avui cap investigació basada en evidències ha demostrat les seves capacitats.

Enllaç a l’article: https://ja.cat/prp