El futur de la Tricología

En aquest vídeo, el Dr. Ramon Grimalt realitza un exercici de visió de futur. L’organitzador de l’simposi virtual, l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia demana que descrigui com serà el futur de la Tricología.

El Dr. Grimalt proposa diferents escenaris per a diverses malalties que es podrien resoldre si fos possible desenvolupar de forma eficaç la tècnica de clonació de cabells. També es contempla la possibilitat d’utilització de les impressores 3D per imprimir pell amb cabell i que podria estar disponible dins d’un futur no molt llunyà …

AEDV Virtual | tardor

2020 L’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia ha organitzat un gran esdeveniment de l’19 a el 21 de novembre dedicat a la salut de la pell amb més de 100 experts que han presentat un complet programa centrat en la innovació, els últims avenços en la dermatologia i la seva aplicació directa en la pràctica clínica diària.