Blog2021-03-25T09:45:08+02:00

El lleure, complement imprescindible a l’activitat professional

Crec que un o una professional de la medicina serà sens dubte millor metge i tindrà més capacitat d'empatia amb els seus pacients si té una vida que va més enllà de la ciència dedicant el seu temps lliure a tota mena d'aficions. Cada persona és diferent i les seves formes de distracció també.

Coneixement o empatia?

Fa uns dies vaig participar a una xerrada virtual de la Societat Espanyola de Reumatologia amb una ponència diferent de les habituals, però que considero que els podrà semblar interessant; la gestió del temps.

Quan és millor dutxar-se, ¿al matí o a la nit?

Darrerament i arran del que publiciten algunes estrelles de Hollywood a les xarxes socials, li hem donat algunes voltes a aquest tema parlant sobre la freqüència idònia que zones cal ensabonar i quins no ja aquestes qüestions s'afegeix el dubte sobre si és millor dutxar-se per matí o per la nit. I en aquest assumpte, com en tants altres cal matisar.

A la tardor no cau el cabell

Es canvia més cabell, no es perd. I caiguda no vol dir perduda perquè són processos diferents. Aquest és un tema recurrent quan acaba l'estiu i val la pena recordar un cop més que el nostre cabell té un procés de renovació natural que es produeix en aquestes dates.

Una pomada no cura els grans

No es poden curar grans amb una pomada. La pomada conté greix i el greix empitjora l'acne. Només es poden usar gels o locions per a l'acne.

8000 idees sobre dermatologia

Que són les que ens aporten els seguidors en el meu canal de Twitter. Superant els vuit mil des d'ahir i que reflecteixen un interès evident per qüestions dermatològiques que plantegem pràcticament cada dia.

Un llibre de quatre estrelles

Així ha estat qualificat el llibre "Tècniques d'avaluació i tractament de les malalties capil·lars", escrit juntament amb la Dra. Rubina Alves. Està dirigit a professionals amb diferents graus d'experiència en dermatologia que necessiten actualitzar els seus coneixements.

Go to Top