Alopècia en germans bessons

Un estudi recent realitzat en 92 homes amb un germà bessó i amb alopècia androgènica masculina demostra que no tot es la genètica, l’exercici entre altres coses pot empitjorar-ne l’evolució.

Un estudi recent publicat en el últim número de “Plastic and Reconstructive Surgery” realitzat en 92 individus que patien alopècia androgènica i havien nascut amb un germà bessó intenta demostrar quins factors externs son claus en el desenvolupament de la malaltia.

Durant molts anys els dermatòlegs hem estat convençuts que la forma més habitual de calvície masculina l’alopècia androgènica masculina, com el seu nom indica es veia bàsicament influïda per factors genètics i no per factors ambientals.

Quan durant un interrogatori mèdic un pacient referia que tenia un avi, un tiet i un germà que eren calbs, afirmàvem que tenia moltes possibilitats de desenvolupar una calvície severa, si per contra només un tiet era calb les possibilitats eren molt més baixes.

En realitat i degut a que la calvície hereditària es poligènica (es transmet per més d’un gen) resultava molt difícil arribar a establir quin grau de calvície un fill tindria observant només al seu pare. De fet en famílies de 10 fills mascles amb un pare ben calb no es rar veure: dos fills calbs, dos fills amb molt pel i els altres sis amb una forma poc severa de calvície.

Aquest recent article publicat sobre la alopècia androgènica en germans bessons idèntics permet comparar el grau d’alopècia que els germans presenten i amb un qüestionari rigorós veure quines diferencies al llarg de la vida poden haver influït en el empitjorar o millorar la seva calvície.

Als germans se’ls sotmetia a un test de nivells de testosterona se’ls mesurava l’índex de massa corporal i se’ls feia fotografies globals estandarditzades per observar i comparar les diferencies de pel a la zona frontal i del vèrtex (coroneta). També se’ls feia contestar un test exhaustiu sobre els seus hàbits tòxics, nivell d’exercici, número de fills, si havien patit caspa, estrès, si portaven gorres o barrets i fins i tot la despesa econòmicarealitzada en tractaments capil·lars.

Els resultats son sorprenents:

El germà bessó que fumava desenvolupava una major calvície a la zona frontal, i això es podria explicar per l’efecte vasoconstrictor (arriba menys sang a l’arrel del cabell) que te el fumar sobre l’organisme, per això els infarts de miocardi i els ictus en fumadors.

El germà més sedentari i amb major sobrepès patia major calvície.

El germà que bevia més de 4 begudes alcohòliques per setmana tenia també més tendència a la calvície que l’altre.

El germà que duia gorra també era més calb que el que no en duia, però fa de mal dir si el fet de tenir menys cabell estimulava al germà més calb a cobrir-se més.

L’estudi també suggereix que els nivells de testosterona (hormona masculina) poden influir sobre la evolució de la calvície tot i que aquesta vingui determinada genèticament per tant tot allò que modifiqui els nivells de testosterona pot d’alguna manera influir sobre la seva evolució.

El germà que realitzava exercici de forma aeròbica (suau, distància llarga, ritme moderat) disminuïa els nivells de testosterona però el germà que realitzava exercicis molt intensos i anaeròbics (sèries, repeticions, exercici extrem) augmentava la testosterona i empitjorava la seva calvície.

En conclusió el treball demostra que les persones que fumen o beuen alcohol en excés o els que realitzen exercici de forma extrema o presenten una índex de massa corporal baix poden empitjorar la seva calvície determinada genèticament.

Podeu descarregar l’article complert aquí AGA in twins

Ramon Grimalt
Grimalt Dermatologia

Una nova entrada al blog de Grimalt Dermatologia

En la alopècia androgènica no tot son els gens!

2017-11-09T15:50:44+00:00